• Creëren van natuurlijke impact

    Nature Wise richt zich op het toepassen van natuurlijke principes op organisaties in met name de publieke sector. Met basisprincipes uit de ecologie als inspiratiebron. Nature Wise gaat dus over leren van de natuur (Biomimicry) voor het vanuit eigen kracht en positie meer impact creëren waar jij dat wilt.

  • Organisaties zijn levende systemen

    Organisaties van de toekomst zijn als levende systemen; wendbaar en adaptief. Ze bewegen mee met veranderingen in de omgeving. De ‘designprincipes’ voor deze nieuwe organisaties kunnen we vinden we in de natuur. De kunst is om deze principes op succesvolle manier te vertalen naar de vormgeving van onze organisaties.

  • Teams van de toekomst

    In een complexere samenleving en in grote organisaties, is het voor teams soms lastig navigeren. Hoe houd je focus? Teams in de natuur weten hoe in gezamenlijkheid te reageren in omstandigheden die voortdurend veranderen. Natuurlijke teams hebben focus op wat voor hen voor overleving zorgt. Naast voedsel is ook veiligheid van belang.

Biomimicry

Biomimicry is het ‘navolgen’ van slimme strategieën uit de natuur bekend van toepassingen in de architectuur en productontwikkeling. De design principes van Biomimicry zijn ook toepasbaar op het organisaties en sociale vraagstukken.

Vanuit Nature Wise werk ik als associé en teamlid samen met collega’s van BiomimicryNL

Netwerken Werken

De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om een hele andere, meer mensgerichte aanpak die ook resultaat levert. Dat betekent het verbinden van ambities en belangen vanuit het besef dat je elkaar nodig hebt. Daar hoort ook ander gereedschap bij dan een regulier projectplan.

Vanuit Netwerk en Co werken we met praktische tools die mensen echt mobiliseren.

Nature Wise

Nature Wise is het bedrijf van Bowine Wijffels. Ik benut ecologische principes voor team- en organisatie vraagstukken. Mijn inspiratie hiervoor vind ik in Biomimicry en in Netwerkend Werken.

KvK: 70691479
Rekening nr: NL66KNAB0257333509
(op naam van Nature Wise)

Mulderstraat 49
3581 GP Utrecht
b.wijffels@cailin.nl
06-51204682

Social Media

twitterfacebooklinkedin