Overheid

Een nieuwe vinding wordt razend snel een rage in een populatie mezen. Zo wisten Britse mezen massaal de weg naar lekker voedsel te vinden door melkdoppen door te prikken. De mezen leren ons in feite dat openheid leidt tot versnelling van sociaal leren. Gewoon door open te staan voor de ervaringen en eigen ervaringen te delen wordt de groep effectiever.

 

Overheid

Gemeente, provincie, rijk. Overheden zijn in transitie naar een rol als netwerkpartner in de energieke samenleving. De kunst is om initiatieven in de samenleving zodanig te koppelen aan beleidsspeerpunten dat er sprake is van echte meerwaarde. Hoe kun je daar als overheid echt krachtiger in worden?

 

Biomimicry in beleid overheid

Binnen de showcase ‘Samen in Beleid en Biomimicry’ heb ik met Alterra, Stichting Biomimicry en EZ (Samen in Beleid) verkend hoe de natuur als inspiratiebron kan dienen voor het ontwikkelen van nieuwe organisatiesystemen voor beleid. Een aantal  aanbevelingen zijn:

  1. Cultiveer coöperatieve relaties (werk samen en stimuleer co-creatie).
  2. Bouw feedback loops in (zorg voor responsiviteit door feedbackloops in te bouwen voor resultaten die voor het beleid van cruciaal belang zijn).
  3. Houd rekening met de context (houd in beleid door rekening te houden met de context, cultureel, economisch, ecologisch e.d.).
  4. Groei door netwerken (zorg voor decentralisatie en zelfsturing).
  5. Heb een evolutionaire houding (laat ruimte voor groei en ontwikkeling).
  6. Weet waar je van bent (bepaal wat de essentie van je taak, rol, orga­nisatie is en wat flexibel mag zijn).

Zie de showcase ‘Biomimicry in Beleid’ B-B showcase