Overheid

Overheid

Gemeente, provincie, rijk. Overheden zijn in transitie naar een rol als netwerkpartner in de energieke samenleving. De kunst is om initiatieven in de samenleving zodanig te koppelen aan beleidsspeerpunten dat er sprake is van echte meerwaarde. Hoe kun je daar als overheid echt krachtiger in worden?

 

Kaartenset ‘Natuurlijk Veranderen’

Hoe worden we een meer responsieve overheid. Vanuit deze vraag ontwikkelde we in opdracht van het programma ‘Samen in Beleid’ (EZK/LNV) een kaartenset voor het Ministerie en eigenlijk voor de gehele publieke sector. De set bestaat uit twee soorten kaarten die perspectieven uit de natuur vertalen naar gedrag in de organisatie. Als uitgangspunt kozen we het beukenbos, een ecosysteem dat net als de overheid te maken heeft met een veranderende omgeving. Hoe verandert de natuur mee met het klimaat?

De set ontvang je gratis bij de onderstaande workshop

 

23 mei 2018 – Workshop

Vanuit BiomimicryNL biedt ik de themaworkshop ‘Natuurlijk Veranderen voor de Publieke Sector’ aan. In de workshop maak je kennis met biomimicry als designbasis voor organisaties en leer je werken met de kaartenset ‘Natuurlijk Veranderen’.
Voor workshops zie BiomimicryNL.  

Heb je vragen hierover, mail me dan: b.wijffels@cailin.nl

 

Voor de showcase ‘Biomimicry in Beleid’ zie: B-B showcase