Column – De 3 V’s

Mensen geleiden naar werk. Dat is de corebusiness van een dienstverlenende instantie waar ik mee in gesprek ben. Betrokken mensen met hart voor de zaak. Toch blijkt dat het ook wel eens lastig is. Ieder doet zijn taak, maar aan intern afstemming lijkt te ontbreken. Meer focus aanbrengen? Of moeten we iets veranderen aan onze corebusiness? zo vraagt de manager zich hardop af.

 

De drie V’s

In de natuur draait het in teams altijd om voedsel, voortplanting en veiligheid. Is er voedsel voorradig dan wordt er druk gegraasd, gejaagd en gegeten. In specifieke periodes in het jaar wordt er voortgeplant en als er jongen in de kudde zijn, wordt er stevig over de veiligheid gewaakt. Zijn deze drie V’s gewaarborgd dan is de kans op overleven het grootst. In de natuur gaat het om voortbestaan en een goede balans houden tussen de V’s is hiervoor randvoorwaarde, zo leren we van de natuur. Bij voedselschaarste slaan vogels regelmatig een broedseizoen over. Solitaire of in een groep, dieren zorgen hebben zo hun  strategie om de drie V’s te waarborgen.

Binnen organisaties staat voedsel voor inkomen en inspiratie, voortplanting voor het ‘in de wereld zetten’ van je producten (diensten en producten). Veiligheid gaat over zaken als baangarantie en support van collega’s, over gevoelde veiligheid. Dit is vast herkenbaar. De belangrijkste les uit de natuur rond deze drie V’s is dat het belangrijk is om ze in evenwicht te houden. Teams kunnen zeer succesvol zijn in voortplanting (producten in de markt zetten), echter als de interne veiligheid te wensen over laat, zal zo’n team het uiteindelijk niet redden. Mensen ondermijnen elkaar, worden ziek en vallen zelfs uit. Alleen aandacht voor veiligheid is ook niet goed, want zonder risico worden geen nieuwe markten veroverd.

 

Maximaal presteren?

Het is stand houden van de balans tussen de drie V’s is een collectieve opdracht in de natuur. De hele kudde olifanten doet mee als het gaat om de veiligheid van een jong!

Het blijkt dat vooral familiebedrijven ook goed zijn in balans houden. Als je je collega’s beschouwd als leden van dezelfde kudde, is er meer collectieve focus op de drie V’s. In veel bedrijven geldt de norm van de maximalisatie. Even een tandje erbij om de KPI’s van dit jaar toch nog te halen. In de drang om te presteren gaat het belang van veiligheid voor medewerkers erg makkelijk naar de achtergrond. Dit soort disbalans is natuurlijk niet houdbaar.