Teams

Afrikaanse Wilde honden zijn succesvolle jagers. In 60% van de pogingen, vangen ze ook daadwerkelijk een prooi. Een hoge score in de natuur. De jagers verdelen de taken. Wat maakt dit en andere teams in de natuur succesvol? 

De kracht van natuurlijke teams zit met name in het hebben van focus. Zorgen voor voedsel, veiligheid en voortplanting inclusief de zorg voor jongen zijn de hoofdtaken van het team. Vanuit deze focus wordt in zowel interne als externe relaties geïnvesteerd. Dieren werken met andere soorten samen. Ook houden teams in de natuur voortdurend contact met de context waarin ze opereren en bewegen ze mee met de veranderingen hierin. De ene keer vraagt dit context om de veiligheid te bewaken, de andere keer worden voedselkansen geboden en dat vraagt steeds aanpassing. Geen dag is vooraf gepland, echter zonder het doel uit het oog te verliezen.

Wat is de teamfocus?

Een heldere focus, goede productiviteit, helderheid in relaties en meer grip op de veranderende wereld. Deze principes vormen de basis van succesvolle teams. Het regelmatig delen van ideeën over wat het team aan input nodig heeft (voedsel), de optimale werkomstandigheden (veiligheid) en de gewenst output (voortplanting) en ieders taak hierbij is belangrijk.