Heldere taal!

Een stichting in het midden van het land betrekt mensen bij de groene woonomgeving. Het team van deze stichting is niet groot maar dat wil niet zeggen dat de onderlinge communicatie vanzelfsprekend gaat. Er is spanning tussen mensen in het team ontstaan door slechte ervaringen in het verleden, bovendien zijn de teamleden zeer verschillende en werken ze op verschillende locaties is de stad. Hoe kan de communicatie is deze situatie verbeterd worden en aangenamer worden voor de betrokkenen?

Heldere signalen

In de natuur wordt voortdurend gecommuniceerd. Merels geven met veel geluid aan wat hun territorium is, helder gekleurde bloemen trekken met geur en kleur insecten aan, rupsen leiden belagers af met signaalkleuren die in het dierenrijk algemeen bekend staan als ‘gevaar’ en ‘giftig’. Er word tussen soortgenoten gecommuniceerd en tussen verschillende soorten. Er worden geweldig veel methoden en middelen ingezet voor communicatie, maar hoe gevarieerd het ook mag zijn, in het algemeen kunnen we zeggen dat de communicatie in de natuur helder en eenduidig is (niet omwonden) en gericht op overleven. Dat de signalen onmiskenbaar zijn voor degene aan wie het gericht is en zelden dubbelzinnig zijn. Communicatie gaat over de essentiële zaken die terug te voeren zijn op veiligheid, voedsel en voortplanting. En communicatie is in het ‘hier en nu’. Dat wil overigens niet zeggen dat dieren geen herinneringen meedragen en soms heftiger reageren op situaties die ze als ‘traumatisch’ hebben ervaren.

Planten communiceren met geur, kleur en vorm. De witte ‘lokbloempjes’ van deze tropische plant trekken met hun contrasterende kleur bestuivers aan

Verbindend communiceren

Mensen die zeer direct zijn en goed kunnen communiceren, verwachten dat snel ook van anderen. Dat kan leiden tot misverstanden, zeker als teamleden zeer uiteenlopende communicatiestijlen hebben. Een ander lastig punt in communicatie is dat we in vergelijking met de natuur goede denkers zijn en dus ook snel een inschatting van een situatie maken. Dit kan van strategisch belang zijn, echter het leidt regelmatig tot verkeerde aannames. Tot slot is het ons goed te realiseren dat er in  organisaties vaak impliciet gekozen is voor specifieke vormen van communicatie die dominant zijn. Den aan mailverkeer, nieuwsbrieven en vergaderingen. Terwijl twitteren, een appgroep met je directe collega’s of andere vormen soms zeker zo effectief kunnen zijn    

Overleg is goed en hoort bij goed communiceren. Een goede manier om lastige boodschappen over te brengen hoort bij ons welgemanierde gedrag, echter als door de vele toelichting de kern van de boodschap niet helder overkomt, sla je de plank mis. De natuur laat zien dat jezelf gebaat bent bij helder en duidelijke communicatie en gericht op wat je van de ander wilt. Voor goed communiceren is het techniek van de ‘verbindende communicatie’ een goede techniek. Daarin worden 3 stappen onderscheiden. Ook is van belang om het meest effectieve kanaal te benutten. Soms kun je beter even bellen of een gesprekje aangaan dan een lange mail te sturen. Ben vooral creatief in je communicatie uitingen.