Veerkracht & Verandering

Functioneren terwijl er voortdurende veranderingen plaatsvinden. In een bos of in een getijdegebied is dat aan de orde van de dag. Eb, vloed, zomer, winter, dag, nacht.. Er zijn voortdurend cyclische bewegingen. Maar er zijn ook niet voorspelbare veranderingen zoals storm en brand. Door middel van feedbackloops worden nemen planten en dieren relevante veranderingen waar. Die feedbackloops zijn niet centraal geregeld. Elke blad aan de boom neemt temperatuur en daglengte waar. En als het nodig is (herfst) wordt hierop gereageerd.

Responsieve organisatie 

Overheden vinden steeds meer een rol als netwerkpartner in de energieke samenleving. De kunst is om burgerinitiatieven zo te koppelen aan beleidsprioriteiten dat er sprake is van echte co-creatie. Hoe kun je daar als overheid beter meebewegen met de samenleving? De juiste feedbackloops en het organiseren van wendbaarheid door zelforganisatie is een natuurlijke manier voor het verhogen van de wendbaarheid.

Artikel

Meer lezen over veerkracht & verandering op basis van natuurlijke principes? Lees dan dit artikel: Veerkracht en verandering op basis van ecologische principes