Column – De solitaire verandermanager

Je hoeft geen typische netwerker te zijn om grote veranderingen in je omgeving te bewerkstelligen, zo realiseerde ik me dit voorjaar op een tochtje door de Biesbosch. Een interessante gedachte in een samenleving waarin de complexiteit alsmaar toeneemt en je je afvraagt hoe je daarin nog iets voor elkaar krijgt.

Dammenbouwers zijn het. Knaagdieren pur sang die hele bomen neerhalen om bouwwerken in de rivier te maken en om hun voorraadkamers mee te maken en zelfs mee te vullen (takken met bladeren voor de winter). Maakt dat de bevers niet tot de grootste slopers in de natuur? Nee, eerder het tegenovergestelde. Bevers zijn de ‘ecosysteem ingenieurs’; ze hebben een sleutelrol in het veranderen van ecosystemen.

Door de aanleg van dammen ontstaat meer variatie in stroming en diepte waardoor er meer afwisseling en diversiteit in leefgebieden komt. Dat trekt nieuwe soorten aan. Ook op land komen op de plekken waar een boom is omgehaald nieuwe soorten af en zorgt de Bever voor meer variatie en gelaagdheid in bossen. Op deze manier draagt de bever bij aan de soortenrijkdom (biodiversiteit). Daar wordt een ecosysteem gezonder en stabieler van.  En dit is uiteindelijk ook weer goed is voor de bevers.

Verandermanagement en Netwerkend Werken vergen veel overleg en afstemming met collega’s en partner, zo is onze veronderstelling. Maar is dat ook echt zo? Bevers doen daar helemaal niet aan en het zijn eerder solistische werkers. Echter hun gedrag draagt wel bij aan de kwaliteit van het gehele ecosysteem. Door het bouwen van dammen en het creëren van open plekken, hebben ze een enorme impact. Ze scheppen ruimte en maken ontwikkeling mogelijk.

Bij veranderprocessen in netwerken ligt het accent vaak op het zoeken naar consensus,  het mensen overtuigen en meekrijgen vanuit eigen belangen en standpunten. In lijn met de bevers, kunnen we denk ik meer aandacht hebben voor je eigen bijdrage aan het ecosysteem. Wat mij betreft begint elke verandertraject met een gezamenlijke reflectie op welke positieve impact iedere partij wil creëren op het hele ecosysteem. Wat wil en kun jij mogelijk maken in dit geheel? Wat kan jouw unieke bijdrage zijn?