Boekje ‘Weer Floreren’, tien natuurlijke keuzes voor toekomstbestendig organiseren

Een snel veranderende samenleving heeft impact op organisaties. We gaan van de ene naar de andere verandering, de toekomst is onzeker en steeds minder voorspelbaar. Hoe blijf je als organisatie (instelling, overheid, bedrijf) in deze dynamiek overeind? In het tumult lijkt organiseren en samenwerken steeds moeilijker te gaan. Hoe zorgen we dat mensen en organisaties (weer) kunnen floreren?

Ecologisch vakmanschap

Als we ons werk gaan bekijken vanuit een heel ander, meer ecologisch paradigma, dan kunnen we leren navigeren in de complexiteit waarin we zitten en adequaat reageren op veranderingen in de omgeving. Regeneratief en verbonden organiseren met een gezonde werkbalans voor teams en medewerkers. De natuur en met name het vak ecologie draagt bij aan een andere manier van kijken. Het benutten van perspectieven uit de natuur is voor geen doel op zich, maar een middel om op een andere manier, vanuit een ander perspectief te kijken naar de wijze waarop we in organisaties, in netwerken met elkaar en onze omgeving omgaan. Hoog tijd om anders om te gaan met elkaar en met de aarde. Tijd voor heling van een systeem dat economische en sociaal uit de bocht is gevlogen en waar verbinding en vertrouwen niet vanzelfsprekend zijn.

Inhoud

‘Weer Floreren’ bevat tien verhalen waarin steeds één principe uit  de natuur vertaal naar organiseren. Bedoeld als een keuze die je voor je organisatie kunt maken. Vrijwel elk principe kan worden vertaald naar verschillende situaties (type organisatie of netwerk). De eerste vier principes gaan over de organisatie zelf. De volgende drie gaan over relaties met de directe omgeving van een organisatie. De laatste drie gaan over algemene werkprincipes voor het totale ecosysteem waar we deel van uitmaken. Per hoofdstuk komen er steeds drie zaken aan bod: een organisatiedilemma, een perspectief uit de natuur en een vertaling hiervan naar organisaties. Aan het eind van elk hoofdstuk krijg je praktische tips hoe je de principes uit de natuur kunt vertalen naar jouw praktijk.

Gratis download