Visie

Na een korte carrière in het onderwijs (docent Biologie) heb ik jaren als project- en procesbegeleider gewerkt aan natuur- en duurzaamheidsprojecten in de publieke sector en het onderwijs. Gaandeweg kwam ik tot de realisatie dat duurzaamheid in wezen niet gaat om het toepassen van slimme technologie maar dat ons iets heel anders te doen staat.
Om onze Aarde echt duurzaam te maken is ‘heling’ nodig. Heling van een systeem dat economische en sociaal uit de bocht is gevlogen. Waar verbinding tussen mens en natuur verbroken lijkt en waar vertrouwen en verbinding niet vanzelfsprekend is. Wat we nodig hebben is de moed en wijsheid om de eenheid Mens-Natuur-Aarde te herstellen.

Komend uit een familiesysteem waar onvoorwaardelijke liefde, aandacht en verbinding niet vanzelfsprekend was stond ook op persoonlijk pad ‘heling’ centraal. Deze ervaring stelt me in staat om organisaties te helpen onderling begrip weer te herstellen en te werken aan samenwerking en effectiviteit. Ik benut hierbij mijn radar om de ‘pijn’ van het niet verbonden zijn in een professionele setting  herkennen.

De inspiratie

Ondank de ‘struggle of life’ is de natuur als systeem een verbonden, regeneratief systeem dat weet te herstellen en te ontwikkelen naar een nog rijker en stabielere natuur. Wat mij betreft is dat een belangrijke inspiratiebron.

Natuurlijk organiseren

Een mierenhoop is een complexe organisatie die wonderlijk goed functioneert. Zonder leiding maar met een heldere taakverdeling. Er wordt voedsel verzameld, voor broed gezorgd, afval verwerkt, voor opslag gezorgd en onderhoud gepleegd. Een verstoorde mierenhoop wordt effectief gerepareerd en het is een volledig circulaire economie! Er is een hoop te leren van de mieren. Ook dat we ook best eens mogen lummelen!

‘De organisatie’ verwijst naar de structuur waarbinnen we zaken organiseren. Wij zien die structuur vaak als een vorm. Zo’n fraai harkje is lekker overzichtelijk. In werkelijkheid blijken zaken anders te gaan dan zo’n harkje doet vermoeden. Ook blijkt een top-down aansturing lang niet altijd effectief te zijn.

Teams en organisaties van de toekomst werken in verbinding met elkaar en bewegen mee met maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dat is effectief en kost minder energie. Wil je onderzoeken hoe jij natuurlijker en minder stressvolle manier kunt werken? Voor teams, voor de overheid, voor jou persoonlijk…