Circulaire economie

Wespen bouwen nesten van hout en papier. Oersterk, maar toch afbreekbaar. Hommels dragen bij aan diversiteit door verspreiding van stuifmeel en meren worden schoner door de filterende activiteiten van het riet. Is dat een bewust bijdrage? Waarschijnlijk niet. Maar ontwikkelen om te overleven is een basisprincipe van de natuur (Evolve to Survive). Er is in de natuur een gezonde balans tussen afbraak en opbouw zoals er ook een gezonde balans is tussen competitie en coöperatie. Het gaat erom wat in de context functioneel is.

Kringlopen maken

Oneindig groeien op een eindige planeet? Beetje zot idee eigenlijk. In een circulaire economie zorgen bedrijven ervoor dat grondstoffen in de kringloop blijft en dat vervuiling wordt voorkomen.  Als we onze lineaire ‘take-make-waste’ economie kunnen vervangen door een circulaire, dan scheelt dat bovendien veel energiegebruik in de keten. Grondstoffen hergebruiken is in veel gevallen energie effectiever. Het vraagt wel om een herontwerp van processen, processen en samenwerking in de keten. Maar gelukkig is dit wiel al heel lang geleden uitgevonden. Door de natuur!

Hoofdstuk ‘Biomimicry, natuur als basis voor Circulaire Economie’ 

In hoofdstuk 2 van het boek 4’33’’ Time for a Circular Economy maken we gebruik van een hele bijzondere invalshoek om de termen ‘duurzaam’ en ‘ontwikkeling’ meer betekenis te geven. We plaatsen dit namelijk in de context van Biomimicry. Dat zadelde ons als auteurs op met een mooie uitdaging, want we moesten nu een derde term gaan laden en dat is ‘natuur’. Het is een uitgebreid hoofdstuk geworden dus ga er even voor zitten en laat je meenemen in wat gedachtes over natuur, over ontwikkeling, over circulair, over hoe je kunt leren van de natuur en leren dat de natuur circulair is, over waarom dit een mooie inspiratiebron is voor onze economie en hoe we hier naar toe kunnen ontwikkelen en wat we van de natuur weer kunnen leren over ontwikkeling. Natuur als basis voor een circulaire economie 2017 – Smulders-Dane & Wijffels

Nederlandse versie van ons hoofdstuk; Natuur als basis voor een circulaire economie

Het gedachtegoed van Herman Wijffels in een essay

Enige jaren geleden kreeg ik de kans om visionair, econoom, emeritus hoogleraar, inspirator en ver familielid Herman Wijffels te interviewen. Ik maakte er bijgaand essay van: Vormgeven aan de volgende ronde – feb 2012