Nature Wise biedt

Perspectieven uit de natuur helpen om op andere manier te kijken naar uw organisatie en naar de wijze waarop deze functioneren. Dit leidt tot duurzamere oplossingen voor mens en voor onze omgeving.

 

Een natuurlijke aanpak

Ik sta voor een natuurlijk aanpak waarbij niet een projectplan leidend is, maar we keuzes maken op basis van wat echt nodig is. Een natuurlijke ‘first things first’ aanpak. Uiteraard benut ik mijn ruime kennis en ervaring in facilitering en procesbegeleiding daarbij. Samen maken we een analyse van jullie organisatie en de vraagstukken die er leven en verkennen we de mogelijkheden die Nature Wise biedt.