Boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’

Mijn zoektocht naar de patronen en principes uit de natuur die van waarde kunnen zijn voor de organisatievraagstukken van deze tijd, begon in 2013. Ik had net kennis gemaakt met Biomimicry en werd door collega’s uitgedaagd om hier samen met hen een stap verder in te zetten. Er volgde een mooie zoektocht die resulteerde in het boekje ‘Tien perspectieven uit de Natuur dat ik schreef samen met Caroline van Leenders en Douwe Jan Joustra (toen beiden werkzaam bij RVO).

Tien organisatieperspectieven uitgediept 

Wij, de auteurs van het boekje ‘Tien perspectieven uit de natuur’,  zijn allen procesbegeleiders rond duurzaam ondernemen en nemen lezers mee op onze ontdekkingsreis vol verassende lessen met paddenstoelen, paarden, eenden, korstmossen en zelfs complete ecosystemen als belangrijke leermeesters.  

Boekje 10 perspectieven uit de natuur – 2013