Roundtable Lean in Circulaire Economie – 13 mei jl.

De aanleiding, de vraag en in gesprek

We zitten in de transitie naar een duurzame economie. Een economie die zorgt voor welvaart en welzijn van mensen en die tegelijk de grenzen van de draagkracht en daarmee ook ander leven op aarde respecteert. We hebben een nieuw paradigma nodig.

Willen we naar circulair, dan moeten we anders gaan denken, organischer. Biomimicry kan ons helpen de wetmatigheden uit de natuur toe te passen op bedrijfsprocessen. De vraag rijst of oude aanpakken als LEAN zich voldoende kunnen aanpassen bijvoorbeeld door Biomimicry toe te voegen. Dat zijn de vragen waar we in de Roundtable op een strategisch niveau op ingaan.

ChangeVision organiseerde samen met Nature-Wise en Interface een Roundtable in het Awarehouse in Scherpenzeel. Het werd een boeiende bijeenkomst met verfrissende en verdiepende tafelgesprekken.

Lees meer in het verslag en bekijk de presentaties, je vind ze hieronder.

De aanleiding voor de Roundtable: Het boekje ‘tien ideeën voor Circu-Lean organiseren’

De presentaties van de sprekers zijn te downloaden in PDF

We danken Interface voor het beschikbaar stellen van de locatie en alle deelnemers voor hun actieve bijdrage.