Roundtable Lean in Circulaire Economie 13 mei

We zitten in de transitie naar een duurzame economie. Een economie die houdbaar voor de Aarde en houdbaar voor mensen is. Een economie die zorgt voor welvaart en welzijn van mensen en die tegelijk de grenzen van de draagkracht en daarmee ook ander leven op aarde respecteert. We hebben een nieuw paradigma nodig.

Willen we naar circulair, dan moeten we anders gaan denken, organischer. Biomimicry kan ons helpen de wetmatigheden uit de natuur toe te passen op bedrijfsprocessen. De vraag rijst of oude aanpakken als LEAN zich voldoende kunnen aanpassen bijvoorbeeld door Biomimicry toe te voegen. Dat zijn de vragen waar we in de Roundtable op een strategisch niveau op ingaan.

Na drie frisse inleidingen aan een smakelijke tafel samen tot een goede dialoog komen! De Inleidingen zijn van Leo Monhemius (LEAN), Geanne van Arkel (Interface) en Bowine Wijffels (Biomimicry).

De Roundtable wordt gehouden bij Interface Nederland BV (Awarehouse), Industrielaan 15, 3925 BD Scherpenzeel. Het is gepland op 13 Mei 2019 met ontvangst vanaf 16:00 en afronding om 20:00 met na afloop een borrel en koffie.

Deze Roundtable is een gezamenlijk initiatief van Nature Wise, Circulair Verbeteren, ChangeVision en Interface. We hopen hiermee samen met managers van bedrijfsleven en overheid een zet te geven aan nieuwe bedrijfsstrategieën.  

Opgeven en een bijdrage in de kosten

Interace stelt de ruimte voor de Roundtable ter beschikking. Wij vragen de deelnemers een bijdrage om de catering kosten te dekken.

Je geeft je op door te mailen naar b.wijffels@nature-wise.nl of door € 30,- over te maken op rekening NL66KNAB0257333509 van Nature Wise onder vermelding van ‘Bijdrage catering Roundtable 13 mei voor ….[ uw naam]… 
Op de bijeenkomst ontvangt u gratis het boekje ‘tien ideeën voor circu-lean organiseren’.

.